basket

Popis služby

1999 Kč

Poskytneme Vám zastupování ve výmazu osobních dat z Centrální evidence exekucí. Výsledkem bude, že veškeré informace, které o Vás uchovává Centrální evidence exekucí budou vymazány. V případě neúspěchu ZDARMA vyřídíme stížnost k příslušným úřadům za účelem docílení výmazu.

Přidat do košíku

Co je Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Veřejnou součástí Centrální evidence exekucí je Portál dražeb[1]. Část CEE je tak k dispozici zdarma. Tento portál však nabízí jen malou část informací CEE, a to nemovitosti a movité věci právě nabízené v dražbě.